کانزای چشم اندازی گردشگری با استراحتگاه یکپارچه

فرداد پرواز

20 آذر 1396


اتحادیه ایالت های کانسیوی (UKG) یک نهاد قانونی است که دولت های پیشوا دولتی و شهرهای تعیین شده اوزاکا، کیوتو، کوبه و ساکایی را پوشش می دهد. در چند سال گذشته، بخش کانزای از اتاق بازرگانی آمریکا در ژاپن (ACCJ) و UKG در کنفرانس های سالانه مشغول به بحث در مورد دیدگاه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، توسعه استعداد جهانی، و تنوع سال گذشته، تمرکز جلسه هیئت مدیره ،گردشگری کانزای و بازی های استادانه جهانی 2021 کانزای بوده است.

گردشگری کانزای و گردشگری و مجتمع های تفریحی (IR) در سال 2009 در هتل The Ritz-Carlton، Osaka برگزار شد.

هیئت نمایندگان UKG عبارت بودند از: توشیوو IDO، رئیس جمهور UKG و فرماندار هیوگا؛ Akimasa Yamashita، معاون کمیساریای UKG و معاون فرماندار استان کیوتو؛ و Seiji Hamada، معاون کمیساریای UKG و معاون فرماندار استان اوزاکا.


https://japantoday.com