کانبرا Canberra به عنوان سومین شهربرتر در جهان به نام Lonely Planet در سال 2018 شناخته شده است

فرداد پرواز

13 دی 1396


کانبرا ، سیدنی Sydney و ملبورن Melbourne را به عنوان یکی از 10 شهر برتر جهان در سال 2018 شناخته است.ویژگی های پایتخت در لیست "بهترین در سفر 2018" تنها در سیاره "Lonely Planet"، رتبه سوم در 10 شهر برتر است .بالاترین لیست شهرستان های استرالیا در نشریه، روز چهارشنبه منتشر می شود.کریس زییر Chris Zeiher ، سخنگوی سیاره ای تنها Lonely Planet در این هفته در کانبرا گفت:این شهر در نگاه دوردست پنهان شده است. Sevilleدر اسپانیا به دنبال بازدید دیترویت، کانبرا و هامبورگ می رود.


http://www.canberratimes.com.au