کارهایی که در کشورهای خارج بی ادبانه تلقی می شود

کارهایی که در کشورهای خارج بی ادبانه تلقی می شود

در ژاپن به کسی انعام ندهید.

در ژاپن انعام دادن مرسوم نیست و حتی بی ادبانه تلقی می شود. ممکن است خدمات برخی رستوران ها و هتل ها از این قانون مستثنی باشند اما به طور عمومی انعام دادن به نوعی تحقیر کردن دیگران به شمار می رود.

2safar

در روسیه به غریبه ها لبخند نزنید.

لبخند زدن در برخی فرهنگ ها مثل فرهنگ مردم روسیه عملی صمیمانه محسوب می شود و مردم روس فقط به افرادی لبخند می زنند که می شناسند و احساس صمیمیت می کنند. در این کشو ر به غریبه ها لبخند نزنید چون آن ها را معذبخواهید ساخت.

2safar

در هند از دست چپ استفاده نکنید.

در فرهنگ هند دست چپ آلوده تلقی می شود. برای دست دادن با مردم دست چپ خود را دراز نکنید، برای دادن پول یا برداشتن کالا نیز از دست راست استفاده کنید.

2safar

در چین بخشی از غذای خود را در بشقاب باقی بگذارید و تمام غذا را نخورید.

در فرهنگ چین اگر در یک مهمانی تمام محتویات بشقاب خود را بخورید بی ادبانه تلقی می شود زیرا نشانگر آن است که میزبان شما به حد کافی برای شما تدارک ندیده است و شما سیر نشده اید. همیشه کمی از غذای خود را در بشقاب باقی بگذارید.

2safar

در نروژ بوق نزنید.

بوق در نروژ فقط برای مواقع اضطراری است. سعی کنید هرگز بوق نزنید چون سایر رانندگان را می ترسانید.

2safar

در فرانسه سلام کردن را فراموش نکنید.

اولین کلماتی که در فرانسه به کسی می گوید باید حتماً سلام باشد. "بونژوق مادام" یا "بونژوق موسیو"باید همواره ورد زبانتان باشد.

در آلمان دست به جیب با کسی صحبت نکنید.

هنگام صحبت با مردم در کشور آلمان حتماً دست هایتان را از جیب در بیاورید. دست به جیب بودن حرکتی ناپسند در این کشور تلقی می شود.

در ایرلند روی صندلی عقب تاکسی ننشینید.

در برخی کشورها مثل ایرلند، استرالیا، نیوزلند و اسکاتلند، نشستن در صندلی عقب تاکسی در حالی که صندلی جلو خالی است کاری بی ادبانه می باشد. در این کشورها فرهنگ برابری مردم برقرار است و عقب نشستن نوعی برتری جویی محسوب می شود.

2safar

در کشورهای آمریکای جنوبی به کشور ایالات متحده، آمریکا نگویید.

با آمریکا نامیدن کشور ایالات متحده، شما عملاً این پیغام را صادر می کنید که فقط این کشور آمریکا است در حالی که تمام کشورهای قاره های آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی آمریکا هستند.

2safar

در هند کادوی خود را به سرعت باز نکنید.

این فرهنگ تا حدودی در ایالات متحده نیز رایج است. باز کردن هدایای دیگران در مقابل خود آن ها ناپسند و طمعکارانه تلقی می شود. به خصوص اگر کسی که به شما کادو می دهد رئیستان یا شخص بالاتری از شما باشد بهتر است کادو را باز نکنید.

2safar

در فرانسه بینی خود را در اماکن عمومی نگیرید.

برای گرفتن بینی خود در فرانسه حتماً به دستشویی بروید. این کار در برخی دیگر از کشورها مانند چین، ژاپن، عربستان صعودی و ترکیه نیز ناپسند تلقی می شود.

2safar

در هلند شغل کسی را نپرسید.

ممکن است درشروع آشنایی با کسی مایل باشید این سؤال را بپرسید اما در هلند به خاطر نظام سوسیالیستی و برابری اجتماعی، این سؤال پسندیده نیست.

2safar