کارکنان خلیج Coconut Bay در حال برگزاری کمیته های کریسمس هستند

فرداد پرواز

29 آذر 1396


یک گروه از کارکنان کوک بوت ساحل توچال و اسپر، در روز چهارشنبه 6 دسامبر 2017، ماموریت با حسن نیت، در راستای روح فصل کریسمس قرار گرفت.دومین کنفرانس کریسمس در روز چهارشنبه دسامبر 20 دسامبر 2017 برگزار خواهد شد. توزیع اقلام خانگی و مواد غذایی همراه با صدور مجوز کارولینای شمالی است، برای جلب رضایت و روح کریسمس برای افراد سالخورده و کسانی که نیازمند هستند، خواهد بود.برنامه مبارزه با کریسمس توسط کمیته ورزشی و اجتماعی مجتمع هدایت می شود که اظهارات ماموریتش عبارت است از: «ارتقاء سلامت کارکنان - ارتقاء سطح رعایت جامعه».زاکاری فرانگوس در گفتگوای گفت: "ما افتخار می کنیم که کارکنان ما می توانند این ابتکار شریف را سازماندهی و اجرا کنند، ما آنها را تشویق و پشتیبانی می کنیم. ما به ویژه از آن لذت می بریم که این تلاش ها حسن نیت و شادی کریسمس را برای همسایگان و جامعه ما به ارمغان می آورد. این چیزی است که روح خلیج Coconut Bay در مورد آن است "


https://www.stlucianewsonline.com