کاخ زمستانی: Icehotel سوئد درهای خود را باز می کند

فرداد پرواز

28 آذر 1396


Icehotel در سال 1989 در لتونی سوئد Swedish Lapland تاسیس شده و هر ساله از برف ساخته شده و از یخ رودخانه محلی استفاده می شود. اتاق ها توسط هنرمندان بین المللی طراحی شده اند و امسال نیز فضانوردان و ملکه یخ طراحی شده اند.


https://www.theguardian.com