ژاپن به خاطر گردشگری، مقاوم در برابر تغییر است

فرداد پرواز

14 دی 1396


در مقایسه با افزایش تقریبا چهار برابر برای بازدید کنندگان به طور کلی در ژاپن در همان دوره،گردشگری پس از یک شیب در سال 2011، سال زلزله و سونامی Tohoku دوباره ظهور کرد.سالهاست که تصور می شود که ژاپن یکی از گران ترین و دشوار ترین کشورها است که این باعث شده گردشگران دور نگه داشته شوند. پس از آن کاهش ارزش ین و آرامش در مورد نیاز به ویزا در ژاپن، گردشگری در سال گذشته به 24 میلیون ثبت رسید.بر اساس گزارش (pdf) توسط مشاور McKinsey در سال 2016، تنها سه شهر، اوزاکا، کیوتو و توکیو، 48 درصد از اقامت گردشگری خارجی در ژاپن و 60 درصد هزینه های توریستی را شامل می شود.


https://qz.com