ژاپن برای جذب گردشگران از جذابیت استفاده می کند

فرداد پرواز

7 دی 1396


ملت شرق آسیا بازدید کننده های خارج از کشور را به عنوان یک ابزار کلیدی برای افزایش رشد اقتصادی می بیند.برخی از موسسات مالی و سایر شرکت های تجاری در ژاپن در حال تلاش برای جذب گردشگران به مناطق و مناطق روستایی کشور هستند؛ به طوری که بخش دولتی به عنوان یک کلان کلیدی در اقتصاد کشور به شمار می رود."صنعت گردشگری ژاپن در آستانه تبدیل شدن به یک موتور اقتصادی عمده برای کشور است، مشاوره مدیریت مشاوره مکنینسی McKinseyدر گزارش خود با عنوان" آینده گردشگری ژاپن: راه برای رشد پایدار به سوی 2020 "می گوید.در سال 2020، ژاپن بازی های المپیک و پارالمپیک را برگزار می کند که یک پلت فرم جهانی برای مردم، فرهنگ و نشانه های آن است.


https://www.thenational.ae