چین تا سال ۲۰۳۲ عنوان بزرگترین اقتصاد جهان را از آمریکا می‌گیرد

9 دی 1397

تا سال 2032 - این 14 سال دیگر است - چین قصد دارد بزرگترین قدرت اقتصادی در جهان باشد که از ایالات متحده آمریکا برخوردار است.

اما چینی ها تنها برنده نیستند. تا سال 2027، هندی ها از اقتصاد آلمان برای کسب جایزه سوم برتری خواهند گرفت. و در اوایل سال آینده، هند تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد، و پشت سر گذاشته خواهد شد U.K. و فرانسه. این بر اساس گزارش CEBR (مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری) در لندن است. البته، بسته به نوع گزارش یا تحقیق مورد نظر شما، چین از آمریکا پیشی گرفته است اما اکثر اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که اکثریت جمعیت چینی هنوز فقیر هستند. تحلیلگران از PPP (رقم قدرت خرید)، تعداد سرانه و یا حتی Big Mac Index استفاده می کنند تا پرونده خود را مورد بحث قرار دهند.