چگونه آمار گردشگران خارجی ایران به 20 میلیون نفر رسید؟

فرداد پرواز

21 خرداد 1396


بررسی روند محاسبه آمار 19 میلیون و 900 هزار گردشگر خارجی ایران، نشان می دهد این عدد از مجموع آمار سال های 92 تا 95 به دست آمده است.

سند چشم انداز 20 ساله کشور برای سال 1404 برنامه هایی را برای توسعه گردشگری ارائه کرده است، در این سند سهم ایران از شمار گردشگران جهانی از 0.9 درصد در سال 83 به 5.1 درصد در سال 1404 به عنوان سال پایانی چشم انداز 20 ساله آینده می بایست افزایش یابد یعنی حدود 20 میلیون نفر گردشگر.

سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی نیز از 7 صدم درصد در سال 83 به (2 درصد) در سال 1404 می بایست رشد کند به گونه ای که ایران در سال 1404 سالانه نزدیک 25 میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی درآمد می بایست کسب کند.

طبق آنچه که در این سند آمده به طور قطع می بایست در سال 95 در حدود 8 میلیون گردشگر خارجی به ایران آمده باشند اما مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور، با تأکید بر اینکه روند صنعت گردشگری در کشور امیدوارکننده است در یک نشست خبری گفت: درآمد حاصل از گردشگری بین سال های 92 تا 95، بیش از 32 میلیارد دلار بوده و در این مدت 19 میلیون و 900 هزار نفر گردشگر خارجی وارد کشور شده اند. این میزان درآمد با محاسبه تمام امکانات اعم از حمل ونقل، سوغات و سایر خدماتی است که در کشور به گردشگران خارجی عرضه می شود.

رحمانی موحد تصریح کرد: برای جمع بندی درآمد حاصل از صنعت گردشگری دو پایه آماری داریم. همه دنیا براساس یک تعریف ثابت از گردشگری آمار خود را اعلام می کنند. بنابر نظر سازمان جهانی جهانگردی، کسی که بیش از 24 ساعت در کشوری بماند، شغل نداشته و کسب وکاری نداشته باشد، گردشگر است و براساس همین چارچوب میزان مخارج هر گردشگر در غرب آسیا بین 1520 تا 1750 دلار است. ما میانگین این مقدار را درنظر می گیریم و با 1650 دلار، درآمد حاصل از ورود گردشگران خارجی به کشور را محاسبه می کنیم.

معاون گردشگری کشور آمار ورود گردشگران به ایران را از مجموع آمار گردشگران ورودی به کشور طی سال های 92 تا 95 به دست آورده و این درحالی است که در سند چشم انداز 20 ساله آمار ورود 20 میلیون گردشگر از مجموع آمارهای 20 سال اخیر به دست نیامده است.

وی در توضیح این مطلب به خبرنگار مهر گفته بود که روشن است که ما چقدر از این برنامه عقب هستیم. طبق این برنامه قرار بود هر سال درصدی پیشرفت در گردشگری داشته باشیم، الزامات و ضرورت های آن نیز تعیین شده بود. بر این اساس قرارِ ما اصلا گردشگری انبوه نبود، چون گردشگری ایران کاملا تخصصی است، مانند گردشگری زیارتی ،که برای سال های 94 و 95 هدف گذاری خاصی روی آن شده بود.


http://www.donyayesafar.com