چشم انداز اقتصادی در دبی

فرداد پرواز

4 دی 1396


سامی القامزی، مدیر کل اقتصاد دبی، گفت: اقتصاد در دبی در سال 2017 به سرعت در حال رشد است و هدایت رهبری است،که چشم انداز آینده و دولت متعهد به توسعه پایدار امیریت و رهبری جهانی است.انتظار می رود که در دو سال آینده رشد اقصادی و گردشگری ادامه یابد، که با افزایش تقاضای داخلی و بهبود اقتصادی در اقتصاد جهانی نیز تاثیر خواهد داشت و به رغم اقتصادهایی که در دیگر نقاط منطقه که به نوسانات قیمت نفت بستگی دارد، در دبی این وابستگی باید کاهش یابد. رشد واقعی تولید ناخالص ملی در امارات به 3.2 درصد در سال جاری میلادی، 3.5 درصد در سال 2018 و 3.7 درصد در سال 2019 به عنوان استراتژی های سیاست خارجی و همچنین تمرکز دقیق تر بر روی تنوع، پایداری و توسعه زیرساخت ها خواهد رسید.

گزارش اقتصادی دبی افزود: "تجارت جهانی نیز پیش بینی می کند که رشد اقتصادی در سال 2017 به 3.6٪ برسد که در مقایسه با سال قبل 1.3٪ با رشد همراه است.


http://www.livetradingnews.com