چرا موزه‌ها شب‌ها باز نیستند؟

فرداد پرواز

11 مهر 1396


معاون فرهنگی کتابخانه موزه ملی ملک، درباره یکی از موارد مشخص گلایه‌های، مردم در خصوص تعریف نشدن گردشگری در شب برای تهران و عدم امکان بازدید از موزه‌ها در ساعات شبانه اظهار کرد: «خیلی هم عرف نیست که همه موزه‌ها شب باز باشند؛ چراکه موزه‌های ایران همچنان بسیار وابسته به شرایط دولتی هستند.»

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، رضا دبیری‌نژاد در تشریح عملکرد موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی خارج از کشور برای بازدید مردم افزود:‌ «برخی کشورها در سال یک روز را مشخص می‌کنند که برنامه شب در موزه دارند و بسیاری از کشورها به این طرح پیوسته‌اند.

برای مثال در روز جهانی موزه، 18 مه، موزه‌ها تا پاسی از شب باز هستند.» وی همچنین تصریح کرد: «در ایران هم موزه‌های ملی چند سالی‌ است که 7 فروردین ،تا ساعات 23 یا 24 شب باز هستند.»


tnews.ir