پای پیمانکار فرانسوی به فرودگاه اصفهان باز شد

فرداد پرواز

06 آبان 1396


توسعه فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، به عنوان یکی از زیرساخت های مهم توسعه گردشگری و با هدف ارتقا کیفیت خدمات رسانی به مسافران داخلی و خارجی مطرح است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان ، فرودگاه اصفهان از قدیمی ترین فرودگاه های کشور در منطقه صفه قرار داشت و بنابر نیازهای وقت، فرودگاه قدیم در اختیار نیروی هوایی سپاه قرار گرفت و فرودگاه جدید در شرق اصفهان در منطقه کویری، در مساحت 1041 هکتار با هدف ارائه خدمات هوایی برنامه ای و غیر برنامه ای، آموزشی و انجام پروازهای مسافری در سال 1361 تأسیس و به صورت رسمی به صورت عملیاتی وارد ناوگان هوایی کشور شد.

از مزیت های این فرودگاه فاصله مناسب آن از اراضی شهری است که بسیاری از مشکلات فرودگاه های دیگر کشور را ندارد که از مهمترین آنها عدم ایجاد آلودگی صوتی برای ساکنان شهر اصفهان است.

همچنین اصفهان، به دلیل موقعیت ویژه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره از جاذبه های خاص طبیعی و گردشگری بسیاری برخوردار است که هر سال به جز مسافران داخلی و ایرانگردان، پذیرای تعداد زیادی از جهانگردان و طرفداران صنعت توریسم نیز هست.

علاوه بر توجه ویژه به صنعت توریست و تلاش برای فراهم کردن بستر جذب بیشتر مسافران داخلی و خارجی که البته یکی از اقدامات موثر در این زمینه توسعه فرودگاه بین المللی اصفهان است، باید گفت این فرودگاه به واسطه موقعیت استراتژیک، اصفهان در کشور باید از ظرفیت کافی و مناسب برای ارائه خدمات در مواقع بحرانی نیز برخوردار باشد.


tnews.ir