پیش نمایش ساحل به ساحل مکزیک 2018

فرداد پرواز

28 آذر 1396


همانطور که سال به پایان می رسد، آژانس مسافرتی با مقامات گردشگری در مقابل سواحل مکزیک ملاقات کرد. هر دو به دنبال ایجاد و تقویت جایگاه خود در سال جدید هستند. برای Cancun، این به معنای نقش مستمر در نیروگاه گردشگری کشور است. و برای آکاپولکو Acapulco,، این یک صعود مصمم است تا به رادار مسافرتی برای بازدید کنندگان U.S.لیزسی کولLizzie Cole ، مدیر اجرایی و مدیر اجرایی Cancun Convention کنوانسیون و بازدیدکنندگان Visitors Bureau ، گفت که تعداد بازدیدکنندگان در سال 2017 در سال 2017 افزایش خواهد یافت.


https://www.travelagentcentral.com