پیش بینی عملکرد هتل U.S. hotel در سال 2018

فرداد پرواز

25 دی 1396


سال گذشته برای صنعت هتل های ایالات متحده سالی بهتر بود، به طور کلی به خاطر اقتصاد قوی تر، بیکاری پایین تر و اعتماد به نفس مصرف کنندگان بیشتر است. این موضوع باعث شده است که هتلداران از اینکه آیا صنعت در سال 2018 عملکرد تکراری خواهد داشت، تعجب کنند.تجزیه و تحلیل داده های صنعت از STR، PwC و CBRE برای عملکرد هتل، تقاضا و سه KPI اصلی هتل U.S. در سه ماهه اول - برای دریافت ایده که در آن صنعت در سال 2018 هدایت می شود.برای تعیین اینکه در آن صنعت هتل U.S. به سر می برد، هتل News Now پیش بینی های سه ماهه اول سال 2018 از STR (شرکت مادران HNN)، PwC و CBRE را درخواست کرد. سپس از کارشناسان خواسته شد تا برخی از راهنمایی ها را در مورد این پیش بینی ها بدانند. این منابع در مورد صنعت هتل خوشبین هستند، اما این خوش بینی با چالش هایی که صنعت در پیش رو دارد، رنج می برد.


http://www.hotelnewsnow.com