پیشنهادات تورگردانان برای حل معضل کمبود هتل

فرداد پرواز

27 اسفند 1396


هتل برای اسکان گردشگران کم نیست اما باید امکانات و خدمات را نسبت به فصول گردشگرپذیری و شهرهایی که بیشترین متقاضی برای سفر را دارند، تنظیم کرد.

فصل های بهار و پاییز به عنوان زمان اوج سفر گردشگران ورودی به ایران شناخته می شوند؛ زمانی که کشور در بهترین دوره آب و هوایی خود به سر می برد و گردشگران خارجی نیز وقت بیشتری برای سفر دارند. در همین حال اما تورگردانان تورهای ورودی با چالش های عمده ای در جذب این گردشگران مواجه هستند. آن گونه که این فعالان بخش خصوصی در نشست خبری عصر چهارشنبه در محل دفتر جامعه تورگردانان اعلام کردند، کمبود هتل های استاندارد در شهرهای گردشگرپذیر از اصلی ترین چالش ها است. رئیس جامعه تورگردانان گفت: «وقتی ما از کمبود هتل صحبت می کنیم، اغلب دوستان هتلدار ما اعتراض می کنند که ما داریم آمار اشتباه ارائه می دهیم؛ درحالی که منظور ما این است که در شهرهای گردشگرپذیر ،و طی ماه های اوج سفرهای ورودی، هتل مناسب برای اسکان توریست های خارجی کم است.» به گفته ابراهیم پورفرج، هتلداران تاکید می کنند که در دیگر شهرها و در دیگر ایام سال مانند تابستان، هتل برای اسکان گردشگران کم نیست اما باید امکانات و خدمات را نسبت به فصول گردشگرپذیری و شهرهایی که بیشترین متقاضی برای سفر را دارند، تنظیم کرد.


http://www.donyayesafar.com