پیشرفت در صنعت گردشگری ایران

فرداد پرواز

18 دی 1396


گزارش سال 2017 شورای جهانی سفر و گردشگری نشان دهنده پیشرفت های چشمگیر در صنعت گردشگری کشور است.صنعت گردشگری ایران به عنوان مقرون به صرفه ترین قیمت ها در جهان برای بازدید کنندگان خارجی محسوب می شود.گزارش دوسالانه منتشر شده توسط انجمن جهانی اقتصاد (WEF) به رقم 66.6 درصدی از رقابت قیمت ها اشاره کرد و آن پیش از بازیکنان گردشگری جهانی مانند مصر، مالزی، روسیه، ترکیه، یونان، اسپانیا، آمریکا، فرانک و ایتالیا است.به طور کلی، گزارش WEF نشان داد که رتبه بندی رقابتی مسافران و گردشگری در ایران طی دو سال گذشته با چهار امتیاز بهبود یافته است.گزارش 2017 شورای جهانی مسافرت و گردشگری همچنین نشان دهنده پیشرفت های چشمگیر در صنعت گردشگری کشور است.


http://irantourismnews.com/