پیام سال نو دبیر کل سازمان ملل متحد، زوراب پولیكاشویلی

فرداد پرواز

13 دی 1396


این با حس افتتاح و افتخار است که من پست من را به عنوان دبیر کل سازمان گردشگری جهانی (UNWTO) برای دوره 2018-2021 می پذیرم.من می خواهم این فرصت را برای به اشتراک گذاشتن با شما تعهد قوی خود را به سازمان UNWTO سازمان مرتبط تر برای این بخش، کشورهای عضو و مردم آن.گردشگری یک بخش مردم است. 1 در 10 نفر در جهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گردشگری مشغول به کار هستند. مسئولیت ما این است که اطمینان حاصل کنیم که گردشگری برای هر جامعه به نفع هر جامعه است و هیچ کس پشت سر نخواهد گذاشت.رشد پایدار گردشگری فرصتی عظیم برای رفاه و توسعه اقتصادی به ارمغان می آورد. با این حال، آن نیز چالش های بسیاری را به ارمغان می آورد. سازگاری بخش ما با چالش های امنیتی و امنیتی، تغییرات بازار ثابت، دیجیتال سازی و محدودیت منابع طبیعی ما باید اولویت های عمل مشترک ما باشد.با حرکت به سوی آینده ای که توسط 17 هدف کلی توسعه پایدار (SDGs) هدایت می شود، UNWTO با تمرکز قوی بر ایجاد مشارکت با بخش عمومی و خصوصی، ارتقاء شغل و فرصت ها برای همه، تسلط بر تکنولوژی و نوآوری و پیشبرد پایداری و مبارزه با تغییرات اقلیمی است.


http://media.unwto.org