پلمپ صرافی های ایرانی در گرجستان

فرداد پرواز

19 مهر 97


عصر روز قبل ( 18 مهر ماه ) پلیس گرجستان تمامی صرافی های ایرانی را پلمپ وآنها را از نقل وانتقال ارز منع کرده است.