پشتیبانی کانادا و کبک از مرکز توریستی جدید در Saint-Roch-de-Mékinac

فرداد پرواز

20 دی 1396


این پروژه شامل ساخت مرکز پذیرش بیشتر از 3000 متر مربع است که 125 نفر را برای جایگزینی ساختمان قدیمی که در حال حاضر در محل قرار دارد، خواهد گرفت. این زیرساخت جدید نیز یک اتاق تفریحی برای کاربران اردوگاه فراهم می کند.دولت کانادا و کبک، نقش کلیدی زیرساخت های گردشگری را در توسعه جوامع دینامیک و مرفه شناخته اند.وزیر تجارت بین المللی و عضو پارلمان François-Philippe Champagne و جولی بولت Julie Boulet ، وزیر گردشگری، وزیر مسئول منطقه موریسی Mauricie Region, و عضو مجلس ملی Laviolette ، اعلام کرد که دولت ها کانادا و کبک هر کدام بیش از 60،000 دلار در ساخت یک مرکز پذیرش جدید در اردوگاه شهرداری شهر Saint-Roch-de-Mékinac's سرمایه گذاری می کنند.شهرداری Saint-Roch-de-Mekkin همچنین بیش از 60،000 دلار برای سرمایه گذاری دولتی شهری بیش از 185،000 دلار کمک خواهد کرد.


https://www.traveldailynews.com