پروژه قطار Mumbai-Ahmedabad تا سال 2023 به پایان می رسد

فرداد پرواز

9 بهمن 1396


رییس کنسول ژاپن، Ryoji Noda ،در این باره گفت که نخستین پروژه قطار سریع باری بین بمبئی و احمدآباد باید تا سال 2023 تکمیل شود. Ryoji Noda ،کنسولگری ژاپن در بمبئی، گفت که ژاپن و هند همواره شرکای جهانی و استراتژیک بوده اند و این رابطه پس از دیدار نخست وزیر Shinzo Abe's در ماه سپتامبر سال گذشته در Gujarat ، تقویت شد.


http://www.newindianexpress.com