پرواز کلاس اول امن تر از اقتصاد است؟

فرداد پرواز

09 اسفند 1396


مطمئنا، بهتر است پرواز کلاس اول با کرسی های بزرگ تر، نوشیدنی های رایگان و خدمات توجه داشته باشید، اما آیا در حقیقت ایمن تر شدن در کابین ارتقا یافته است؟

پاسخ کوتاه: نه

اما این واقعیت ساده، افرادی مانند اسکات پراتیت، رئیس آژانس حفاظت از محیط زیست، را از گفتن اینکه "امن" بودن در کلاس اول است، متوقف نخواهد شد. مطمئنا، او این بی عدالتی را برای کمک به کاهش خشم بر هزینه های خود در پروازهای انجام داد، مخصوصا چون هزینه سفر او از جیب مالیات دهندگان خارج می شود.

Pruitt به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: "موارد متاسفانه، در طول زمان من به عنوان مدیر، به عنوان زمانی که من گذرانی کرده ام و زمان صرف شده است، متوقف شده است. "و، بنابراین، ورود و خروج از هواپیما ... همه تصمیمات ما توسط تیم (جزئیات امنیتی) ما توسط رئیس ستاد، توسط دولت انجام شده است. من هیچ کدام از این تصمیمات را نمی گیرم آنها را در هواپیما قرار می دهم، جایی که فکر می کنم بهتر از منظر ایمنی است.


https://www.msn.com