پروازهای تاجیکستان و ایران از سر گرفته می شود

فرداد پرواز

12 خرداد


پس از توقف چندین ماهه پروازهای مستقیم بین ایران و تاجیکستان به دلیل مسائل مالی، شرکت هواپیمایی تاجیکستان از بازگشایی و ازسرگیری مجدد این پروازها خبر داد.

هواپیمایی کشوری تاجیکستان، به شرکت "وارش ایرلاین" این اجازه را داد تا دوباره در مسیر مشهد-دوشنبه پروازهای خود را انجام دهد. عزیز نبی زاده، معاون رئیس اداره هواپیمایی کشوری تاجیکستان نیز دو روز پیش برنامه پرواز این شرکت هواپیمایی ایران به تاجیکستان را تایید کرد. قرار است نخستین پرواز شرکت تاجیکستانی روز ششم ژوئن (15 تیر)، با حدود 120 مسافر به ایران انجام بگیرد.