پالائو اقیانوس آرام گردشگران را مجبور به امضای قرارداد زیست محیطی می کند

فرداد پرواز

20 آذر 1396


بازدیدکنندگان اقیانوس آرام پالائو، برای امضای یک وعده ی احترام به محیط زیست،که مقامات امیدوارند آسیب زیست محیطی ناشی از تعداد زیاد گردشگران این منطقه را متوقف کند دست به یک حرکت نوآورانه زده اند.

ادعا شده است که برای اولین بار در جهان، "تعهد Palau" بر روی گذرنامه های بازدید کنندگان مهر و موم شده است و باید پس از ورود به کشور امضا شده باشد.

پالائو با داشتن آبهای شفاف، صخره های بکر و عمیق زندگی دریا، به عنوان یکی از بهترین نقاط غواصی جهان محسوب می شود و به عنوان یک مقصد توریستی طراحی شده است.

اما تعداد زیاد بازدیدکنندگان در سال های اخیر، بویژه از چین، باعث شده که زیرساخت و محیط زیست هردو تحت فشار قرار گیرند.


https://japantoday.com