پاریس انتظار دارد که موفق ترین رشد گردشگری در 10 سال آینده باشد

فرداد پرواز

06 دی 1396


پاریس - در پائولین گردشگری - با 23 میلیون مسافر توریست انتظار می رود در سال 2017 - پاریس، فرانسه پیش بینی رشد بیشتر در سال 2018 است و انتظار می رود که از سال 2008 موفق ترین آن است. Atout فرانسه دارای تعدادی از موارد بسیار پیش بینی شده، مهم و تجربه های جدید برای بازدید کنندگان برای لذت بردن از سال 2018، از جمله رویدادهای ورزشی بزرگ، نمایشگاه های فرهنگی، سالگرد های تاریخی و تعداد زیادی از هتل های لوکس جدید.

ساختن شهر نور و منطقه پاریس بزرگتر حتی برای بازدید آسان تر، بسیاری از خطوط هوایی سریعتر، مسیرهای مستقیمتری را به پاریس اضافه می کنند، از جمله پروازهای مستقیم از سیاتل در ایر فرانسه و اولین پروازهای بدون توقف از ایندیاناپولیس در خطوط هوایی دلتا. شهر همچنین از تاکتیک های جدید برای کمک به مسافران راحت تر است، از جمله WIFI های گسترده در مناطق مرکز شهر، برنامه شهر پیشرفته، نشانه های چند زبانه و اطلاعیه ها در سیستم مترو و راهنماهای تورهای رومینگ برای کمک به مهاجران شهرستان.


https://www.traveldailynews.com