ویژگی های مردم روسیه

ویژگی های مردم روسیه

شیوه تفکر حاکم بر هر ملتی مبین ویژگیهای اجتماعی و ماهیت واقعی آن ملت است. شیوه تفکر نه تنها مجموعهای از ایدهها است، بلکه زیربنا و شالوده تمامی رفتارها، عادات و آداب و رسوم موجود در یک جامعه است.

1. ما ملتی آزاد هستیم.

ما از مقررات دست و پا گیر بیزاریم! راننده های ما ممکن است از چراغ قرمز عبور کنند یا بوق بزنند.

2safar

2. هیچ کاری انجام ندادن لذت بخش است.

یکی از تفریحات ما هیچ کاری انجام ندادن است. گاهی دوست داریم فقط روی کاناپه لم بدهیم و ریلکس کنیم!

3. دست و دل بازی برای ما یک ارزش اخلاقی است.

اگر بدانیم کسی نیازمند است حتی آخرین تکه ی نان خود را به او خواهیم داد. ما ملت سخاوتمندی هستیم.

4. مهمان نوازی

مهمان نوازی ما خاص است.اگر به خانه ی ما دعوت شوید، به قدری از شما پذیرایی خواهد شد که دیگر قادر به خوردن چیزی نباشید! بهتر است رژیم خود را فراموش کنید و از غذای خوشمزه ی ما لذت ببرید. اگر مهمان غذای ما را نخورد، حس می کنیم به ما بی احترامی شده است.

2safar

5. ما مردمی غیر منطقی هستیم!

سعی نکنید برای ما استدلال بیاوید چون موفق نخواهید شد. ما سفینه ی فضایی خود را با کمک کلیسای ارتودوکس تقدس می دهیم. هر چند ما مردم روس در ریاضیات بسیار قوی هستیم اما به غیر ممکن ها و ماوراء الطبیعه نیز اعتقاد داریم.

6. بعضی از ما به طور طبیعی بی تفاوت هستیم.

بعضی ما نسبت به مسائل اطرافمان بی توجه و بی تفاوت هستیم و مثلا به کثیف بودن خیابان اهمیت نمی دهیم یا دلیلی برای پس انداز کردن پول نمی بینیم.

7. ما ملتی مغرور هستیم.

از کشور ما انتقاد نکنید. از نظر ما روسیه بهترین کشور دنیاست و این به زودی به همه ثابت خواهد شد.

2safar

8. ما ترکیبی از ویژگی های مردم شرقی و غربی هستیم.

روسیه پل بین شرق و غرب است. برای سال ها مردم از شرق و غرب به کشور ما آمده اند. ما خصوصیات مردم شرق و غرب را توأمان داریم.

9. ما در شروع معاشرت با غریبه ها چندان راحت نیستیم.

ما ممکن است در صحبت پیشقدم نشویم اما اگر شما سر صحبت را باز کنید خیلی هم خوشحال خواهیم شد. ما نسبت به خارجی ها کنجکاو هستیم و از آشنا شدن با آن ها استقبال می کنیم.

10. بعضی از ما احساساتی هستیم.

ما ترجیح می دهیم احساساتمان را مخفی نگه داریم اما به آن معنی نیست که احساساتی نیستیم. حتی اگر به ظاهر سرد به نظر برسیم، وقتی ما را بهتر بشناسید می فهمید که باطن ما اینگونه نیست.

11. ما برای خانم ها و به خصوص خانم های پیر احترام خیلی زیادی قائل هستیم.

ما در مترو جای خود را به یک خانم می دهیم و از نظر ما خانم ها مقدم هستند. اگر آقایی خانمی را به بیرون دعوت کند حتما صورت حساب را می پردازد!

2safar