فرداد پرواز

ویزا روسیه

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
@prp_1189
@prp_1192 @prp_1191 @prp_1195 @prp_1196 @prp_1197

@prp_1198

@prp_1198
@prp_1189
@prp_1192 @prp_1191 @prp_1195 @prp_1196 @prp_1197

@prp_1198

@prp_1198
@prp_1189
@prp_1192 @prp_1191 @prp_1195 @prp_1196 @prp_1197

@prp_1198

@prp_1198
@prp_1189
نرخ اتاق 2 تخته
@prp_1192
نرخ اتاق 1 تخته
@prp_1191
کودک با تخت
@prp_1195
کودک بدون تخت
@prp_1196
توضیحات
@prp_1198
@prp_1189
نرخ اتاق 2 تخته
@prp_1192
نرخ اتاق 1 تخته
@prp_1191
کودک با تخت
@prp_1195
کودک بدون تخت
@prp_1196
توضیحات
@prp_1198
@prp_1189
نرخ اتاق 2 تخته
@prp_1192
نرخ اتاق 1 تخته
@prp_1191
کودک با تخت
@prp_1195
کودک بدون تخت
@prp_1196
توضیحات
@prp_1198
  • مدت اعتبار ویزا:7 روزروز,
    شرکت اقدام کننده:فرداد پرواز ,
    مدارک: اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار , عکس رنگی تمام رخ , فرم پر شده مخصوص سفارت,
    نام ویزا:ویزا روسیه,
    کشور مقصد:روسیه,
  • اصل پاسپورت ، 2 قطعه عکس4*3(عکس جدید ، رنگی ، زمینه سفید، بدون عینک و کلاه ، کاملا از روبرو بدون کوچکترین چرخش سروسرشانه ونگاه مستقیم)، فرم مشخصات فردی