ویزای آنلاین در استرالیا افزایش می یابد، افزایش گردشگران هند

فرداد پرواز

هند به عنوان بازار منبع سريع استراليا براي ورود گردشگران ظهور کرده است. یکی از دلایل اصلی این امر معرفی ویزای الکترونیکی برای صاحبان گذرنامه های هند است که احتمالا ورودی ها را افزایش می دهد. ورودی ها از هند به استرالیا در اکتبر سال 2017 ، 15 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 294 هزار نفر از بازدیدکنندگان به آن وارد شده اند. این باعث می شود هند نهمین و بزرگترین بازار ورودی استرالیا باشد و این رقم در مقایسه با هدف گردشگری در سال 2020 از 300000 بازدید کننده ، سه سال پیش از هدف، نزدیکتر است.


https://tourismbreakingnews.com