وسایل ممنوعه در پرواز

حمل و نقل اقلام خطرناک توسط هواپیما مجاز نیست

به دلایل امنیتی، حمل و نقل اشیاء خاصی مجاز نیستند.

مقررات ممنوع شامل:

*خوردگی - (جیوه، اسیدها و باتری های الکترولیتی)؛

*مواد منفجره و مهمات - (محصولات آتش بازی، آتش بازی و مهمات)؛

سمی (حشره کشها یا آفت کش ها)؛

*اکسیدان ها و پراکسید های آلی - (سفید کننده ها، فایبرگلاس و کود)؛

*گازهای فشرده - (سیلندر بوتان، پروپان، اکسیژن و غواصی)؛

*مایعات و مواد جامد قابل اشتعال - (فندک یا محصولات قابل احتراق، رنگ، مسطح، قطعات خودروهایی که ممکن است حاوی سوخت باشند)؛

*مواد رادیواکتیو - (ابزار اندازه گیری خاص و ایزوتوپ های پزشکی)؛

*عفونی - (باکتری، ویروس یا مواد تجزیه کننده مایع بدن)؛

*اقلام مغناطیسی - (آنها ممکن است در تجهیزات هواپیما دخالت کنند).

نکته: مواد شیمیایی، تجهیزات صنعتی، مصالح ساختمانی یا مواد فلزی باید به عنوان محموله حمل شوند.برخی از مقالات، هرچند حاوی مواد خطرناک هستند، ممکن است پس از تصویب حمل شوند.این باید در زمان رزرو شود.