وزیر گردشگری جدید مصر منصوب شد

30 دی 1396

پارلمان مصر انتصاب Rania Al-Mashat را به عنوان وزیر جدید گردشگری کشور تصویب کرده است.این تصمیم به این معنی است که Al-Mashat نخستین زن خواهد شد که موقعیت خود را حفظ کند و اکنون یکی از شش زن است که در حال حاضر مقامات وزارت کشور را به خود اختصاص داده است.جایگزینی Yahya Rashid,، که در ماه مارس 2016 از پست Hisham Zaazou دریافت کرد، تغییر در نتیجه یک مجلس کابینه است که چهار پست وزارتخانه با چهره های جدید پر شده است. Al-Mashat ثروت تجربیات اقتصادی و سیاسی را برای این نقش به ارمغان می آورد، قبلا به عنوان مشاور اقتصادی ارشد International Monetary Fund و به عنوان معاون فرماندار بانک مرکزی مصر خدمت کرده است.

http://www.breakingtravelnews.com