وزیر گردشگری جامائیکا می گوید کنفرانس مونتهو بیل پایه ای برای رشد گردشگری است

فرداد پرواز

23 آذر 1396


وزیر گردشگری اد بارتلت می گوید: یکی از نتایج عمده اخیر کنفرانس بین المللی گردشگری سه روزه یورو، مشاغل و رشد جامع، مشارکت برای گردشگری پایدار و اعلامیه ی خلیج مونتئو بود.او این طرح را به عنوان "طرح مسائل پایدار جهانی گردشگری که به مجموعه های بعدی اهداف هزاره جهانی اهمیت می دهد" توصیف کرده است.

بر اساس میراث جهانی گردشگری پایدار برای توسعه سال 2017، که هدف آن ایجاد یک برنامه عملی مشترک برای سال 2030 بود، کنفرانس جهانی UNWTO ،یک طرح 15 گانه عملی را در اعلامیه خلیج مونگهئو خواند.

چند مقصد با جمهوری دومینیکن امضا شده است،همچنین توصیه هایی برای ایجاد یک مرکز تسریع جهانی گردشگری در کارائیب، و همچنین نیاز به هدایت سرمایه گذاری های توسعه برای شرکت های گردشگری کوچک و متوسط ​​(SMTEs). این شرکتها 80 درصد از گردشگری جهان را اداره می کنند و برای توسعه بزرگترین کارفرمایان و کارکنان ارز خارجی مهم هستند.


https://www.stlucianewsonline.com