وزیر: قیمت ها در هتل های آذربایجان زیاد نیست

فرداد پرواز

7 دی 1396


وزیر فرهنگ و گردشگری ابوالفاس گرمیف در 27 دسامبر گفت: قیمت ها در هتل های آذربایجان در مقایسه با سایر کشورهای جهان زیاد نیستبه گفته وزیر، طبق تجربیات بین المللی، معمولا در آخر هفته ها و قبل از تعطیلات، قیمت ها افزایش می یابد.

"با این حال، این به این معنی نیست که قیمت در آذربایجان بالاتر از سایر کشورها است. امروز هتل های آذربایجان می توانند برای هر توریست بالقوه قیمت مناسب ارائه دهند. در برخی از هتل ها، قیمت ها به 50 منات (29 دلار) نمی رسند، در برخی از آنها بیش از 1000 منات (588 دلار) است. در نتیجه، هر کس می تواند انتخابی را براساس آنچه می تواند بپردازد. گارایف گفت که توسعه بازار گردشگری در آذربایجان نشان می دهد که این سیاست به درستی انجام می شود.


https://www.azernews.az