ورود گردشگران در پاریس در نهایت افزایش یافته است

فرداد پرواز

04 دی 1396


انتظار می رود که بیش از 23 میلیون مسافر توریست تا پایان سال ثبت نام کنند. این در مقایسه با سال 2016، افزایش 10 تا 12 درصد خواهد بود.کارشناسان سفر هشدار داده اند که تأثیر حملات سال 2015 و تهدید تروریستی مکرر، احتمالا منفی گردشگران ورودی در پاریس و دیگر نقاط را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این حال، با وجود تمام انتظارات، پاریس در سال 2017 با افزایش توریستی آشنا شد. در واقع، پایتخت و حومه آن حتی در سال جاری از "پویایی بی نظیری" بهره مند شده اند که در بیانیه دفتر گردشگری و کنگره پاریس بیان شده است.در نتیجه، پاریس بزرگ باید در سال 2017 بیش از 23 میلیون مسافر توریستی ثبت کند که از 10٪ تا 12٪ در مقایسه با سال 2016 افزایش یافته است.بازدید کنندگان فرانسوی و خارجی آنها را بازپس گرفته است. "گردشگری تجاری و گردشگری بین المللی دو موتور رشد است"، همانطور که توسط سازمان مشخص شده است که اضافه کرد که در مورد گردشگری تفریحی هنوز "اتاق بهبودی" وجود دارد. اقامت یکروزه مشتریان اوقات فراغت تا قبل از حملات تروریستی، سطح خود را نجات داده اند.


https://www.tourism-review.com