ورشکستگی هوابرلین آشکار می شود شماره های مسافر در Tegel به طور قابل توجهی کاهش می یابد

فرداد پرواز

12 آذر 1396


گزارش ترافیکی اکتبر 2017 با کاهش 11.9٪ در مقایسه با اکتبر 2016، تعداد مسافران در برلین Tegel به طور قابل توجهی کاهش یافته است. با وجود رشد کمی در Schonefeld (+ 3.3٪)، تعداد کل مسافران در هر دو فرودگاه برلین نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.2٪ کاهش یافته است. در نتیجه، بحران هوابرلین در آخرین ماه عملیاتی شرکت هواپیمایی، تاثیر قابل توجهی بر فرودگاههای برلین داشته است. با این حال، از ابتدای سال، تعداد مسافرین همچنان افزایش یافته است و به طور کلی به میزان 4.4 درصد افزایش یافته است. در گزارش ترافیکی فعلی، ارقام برای مسافران، پروازهای و حمل و نقل هوایی برای ماه اکتبر 2017 و همچنین از ابتدای سال، در هر مورد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به دست می آید.


www.traveldailynews.com