والنسیا افزایش گردشگری بریتانیا را افزایش می دهد

فرداد پرواز

29 بهمن 1396


شمار بازدیدکنندگان بریتانیایی به شهر اسپانیا، والنسیا، همچنان رشد می کند و در سال 2017 بیش از 100000 علامت است.

تعداد رکورد توسط پروازهای مستقیم جدید از سه فرودگاه انگلستان - لندن لوتون، گلاسکو و ادینبورگ - کمک کرد که این شهر را به راحتی برای مسافران انگلیسی در سراسر کشور در دسترس قرار داد.

به طور کلی، ورود به انگلیس به سومین شهر بزرگ اسپانیا در سال 2017 به 108،624 رسیده است که با افزایش 14.2 درصدی نسبت به سال قبل ثبت شده است.

به طور مشابه، اقامت یک شبانه به 321996 افزایش یافته است که نسبت به سال 2016 17.2 درصد افزایش یافته است.

والنسیا یک مقصد مورد علاقه برای مسافران بریتانیا باقی مانده است که همراه با ایتالیایی و هلندی لیستی از بازارهای منبع بین المللی این شهر را به نمایش می گذارد.


http://www.breakingtravelnews.com