هیچ کدام از تورهای خارجی به واسطه حادثه تروریستی تهران لغو نشده است

فرداد پرواز

23 خرداد 1396


دبیر و عضو جامعه تورگردانان ایران گفت: تاکنون هیچ یک از تورهای گردشگری خارجی به واسطه اتفاقات و حملات تروریستی تهران، لغو نشده است.

هادی شیرازی به خبرنگار مهر گفت: پیرو اتفاقاتی که چند روز پیش در تهران افتاد گردشگران خارجی از آمدن به تهران پشیمان نشدند بنابراین ما گزارشی مبنی بر اینکه تور گردشگری خارجی همکارانی که در حوزه تورهای ورودی کار می کنند کنسل شده باشد، دریافت نکرده ایم.

وی گفت: از این نوع اتفاقات در حد گسترده تر در کشورهای دیگر از جمله فرانسه و یا منچستر نیز رخ می دهد و حتی در آنجا هم ریزش آمار گردشگران محسوس نیست. اتفاقا گردشگران ایران از همین کشورها هستند و آنها در کشور خود و یا کشورهای اطراف بدتر این اتفاقات را دیده اند. این اتفاق در ایران نادر بوده است. بنابراین هیچیک از همکاران ما در آژانس های مسافرتی با لغو سفر گردشگران خارجی به دلیل این اتفاقات مواجه نبوده اند.


http://www.donyayesafar.com