هیترو اقدامات جدیدی را برای افزایش پروازهای داخلی راه اندازی می کند

فرداد پرواز

13 دی 1396


پروازکنندگان بریتانیایی در هنگام پرواز از فرودگاه هیترو در صورت کاهش فرودگاه، 50 درصد افزایش تخفیف برای پروازهای داخلی اعلام می شود.از ماه ژانویه، مسافران پروازی به هر مقصد انگلیس از هیترو با تخفیف 15 پوند درمورد اتهامات مربوط به فرودگاه، که بزرگترین تخفیف در تاریخ فرودگاه است، از تخفیف برخوردار خواهند بود.

این ادعا می کند که مسافران تقریبا 40 میلیون پوند در سال صرفه جویی خواهند کرد.هیتررو یک مبارز بلند و پرانرژی برای افزایش پروازهای داخلی در مرکز انگلیس بوده و در سال گذشته متعهد به نگه داشتن هزینه مسافرتی داخلی با تخفیف حداقل برای بیست سال آینده تا زمانی که در منافع عمومی است. کاهش بیشتر مسافران داخلی اعلام کرد که مسافران حتی بیشتر پول را نیز می خرند و باعث می شود که مسیرهای داخلی برای هواپیماها بیشتر تجاری شوند و آنها را تشویق به اضافه کردن خدمات داخلی بیشتر کنند.


http://www.breakingtravelnews.com