هیاترو به مرحله برنامه ریزی بعدی ادامه می دهد، زیرا جلسات عمومی بسته می شود

فرداد پرواز

11 فروردین ماه


مرحله بعدی برنامه ریزی برای گسترش هیترو در شروع اولین تعامل با هزاران نفر از مردم محلی در دور اول مشاوره عمومی جامعه فرودگاه است.اولین مشاوره هیترو در طرح های پیشنهادی خود برای گسترش، هزاران نفر از ساکنین بازدید 40 رویداد را در جوامع محلی در کنار فرودگاه و در سراسر لندن، سوری و دره تامز دیدند.هیترو در طی ده هفته گذشته به دنبال چگونگی شکل گیری برنامه های خود برای اتصال انگلستان به رشد جهانی است، در حالی که نشان می دهد که چگونه وعده های خود را به جوامع محلی تحمیل می کند و به تدابیر سختگیرانه محیط زیست برسند. جوامع تشویق شده اند نظرات خود را درباره گزینه های ارائه یک فرودگاه گسترش یافته و بر اساس اصولی برای طراحی جدید هواپیما تشویق کنند.هیترو اکنون از این بازخورد برای ایجاد یک طرح Masterplan مورد نظر برای توسعه استفاده خواهد کرد، فرآیندی که شامل مشارکت مستمر و ورودی از ذینفعان کلیدی از جمله جوامع مجاور، مقامات محلی، خطوط هوایی، موسسات قانونی و شورای مشارکت اجتماعی انجمن هیترو است.

هیاترو در سال آینده در مورد Masterplan مورد نظر خود مشورت خواهد کرد، اگر اعلامیه سیاست های فرودگاه ها توسط مجلس در ماه های آینده تصویب شود.این دومین مشاوره همچنین فاز بعدی مشاوره تغییر هیدرو را در زمینۀ هواپیما ارائه می دهد که مناطق جغرافیایی را که در آن مسیرهای پرواز می تواند قرار گیرد نشان می دهد. هیترو در هنگام ایجاد مسیرهای جدید پرواز در این مناطق که به عنوان «پاکت طراحی» شناخته می شود، از فاکتورهای محلی باید مورد توجه قرار گیرد.اما گیلتورپ، مدیر توسعه هیاترو، گفت: "حرکت به مرحله بعدی برنامه ریزی، ما را یک گام نزدیک تر به کمک به امنیت آینده انگلیس به عنوان یک کشور تجاری موفق و جهانی می دهد."ما همچنان متعهد به توسعه هیاترو در راه پایدار و مسئولانه است و همچنان با همکاری بسیاری از سهامداران، از جمله جوامع محلی، برای ایجاد یک فرودگاه توسعه یافته که برای همه فراهم است، ادامه خواهد یافت."