هوتوان Houtouwan، روستای سرسبز متروکه و رها شده ی چین

فرداد پرواز


هوتوان Houtouwan، روستای سرسبز متروکه و رها شده ی ماهیگیران چینی

هوتوان Houtouwan، روستای سرسبز متروکه و رها شده ی ماهیگیران چینی در جزیره شنگشانShengshan در مجمع الجزایر شنگسی Shengsi، در حدود 40 مایلی شرق شانگهای قرار دارد.

این دهکده در دهه 1950 تأسیس شد و بیش از 3000 نفر در این روستا ساکن بودند. شغل اصلی مردم این روستا ماهیگیری بود اما با گسترش شهر نشینی و با توجه به دور بودن و دسترسی سخت به روستا، ساکنان آن در دهه 1990 شروع به حرکت به بیرون از روستا کردند و دهکده در سال 2002 به جز چند نفر از اهالی که باقی ماندند، خالی از سکنه شد و اکنون نزدیک به دو دهه است که این روستا رها شده است، این روستای فراموش شده توسط طبیعت احیا شده است و خانه های آجری آن به طرز شگفت انگیزی با گیاهان سبز پوشیده شده اند. مجموعه تصاویری که در اینترنت در سال 2015 از این روستای فراموش شده پخش شد، موجی از گردشگران را به جزیره Shengshan جذب کرد و اکنون این روستای متروکه به یک جاذبه توریستی و گردشگری چین در سال های اخیر تبدیل شده است و در سال 2017، این روستا بیش از 100/000 دلار درآمد، حاصل از گردشگری در این منطقه داشت. بلیط مشاهده یک دید کلی از روستا از فاصله دور 3 دلار و پیاده روی در اطراف این روستای تپه ای 8 دلار هزینه دارد.

بهترین زمان برای دیدن این روستا در تابستان، هنگامی است که پوشش گیاهی پر پشت و در اوج شکوفایی قرار دارد.