هواپیمای کره ای معرفی صندلی های Premium Economy به ناوگان خود

فرداد پرواز

11 دی 1396


Korean Air اولین شرکت هواپیمایی در آسیا است که هواپیمای سری CS300 Bombardier را معرفی می کند و اجازه می دهد انعطاف پذیری شرکت های هواپیمایی در مسیرهای داخلی خود و ارائه صندلی های Premium Economy به ناوگان خود را داشته باشد.این هواپیما امروز در مراسم تحویل پذیری در Mirabel تسهیلات Bombardier در کبک، کانادا پذیرفته شد. این هواپیما 25 دسامبر در سئول وارد می شود و 16 ژانویه 2018 در خطوط هوایی داخلی کره ای فعالیت می کند.

CS300 به کره ای ایر اجازه خواهد داد که هواپیماهای بزرگتر یکبارۀ خود و هواپیماهای وسیع هوا را به مسیرهایی که نیاز به ظرفیت و اندازه "مناسب" جت Bombardier را برای مسیرهای منطقه ای کمتری دارند اختصاص دهند. این مسیرهای منطقه ای اولویت اول هواپیما است. هواپیمای کره ای ممکن است بعدها از محدوده هواپیمای CS300 استفاده کند و در سطح بین المللی گسترش یابد.


https://www.rustourismnews.com