هواپیمایی S7 با سرویس Amadeus برای خدمات مسافرتی Altéa آشنا می کند

16 تیرماه 1397

دومین شرکت بزرگ روسیه، S7 Airlines، برای مجموعه کامل راهکارهای سامانه های مسافرتی Amadeus Altéa که شامل رزرو، موجودی، خرید بلیط و قابلیت های کنترل خروج است، امضا شده است.

Amadeus Altéa PSS فرصتی برای بهبود بیشتر و بهینه سازی فرایندهای داخلی را فراهم می کند، و اجازه می دهد تا مسافران در آینده نزدیک یک رویکرد جدید برای برنامه ریزی سفر را ارزیابی کنند.

S7 Airlines یکی از رهبران بازار در نوآوری است.ما به طور فعال فناوری های پیشرفته را معرفی می کنیم، ارائه مسافران ما را به نوآورانه ترین خدمات الکترونیکی.انتقال به سیستم خدمات مسافرتی Amadeus Altéa به ما امکان می دهد تا تمام فرآیندهای کسب و کار مربوط به صدور بلیط هواپیما و ثبت مسافرین و همچنین تعدادی از عملیات دستی را به صورت خودکار بهینه سازی کنیم.