هواپیمایی، رونق اقتصادی برای موریس

فرداد پرواز

12 آبان 97


Alexandre de Juniac، مدیرعامل و مدیر کل یاتا در سخنرانی خود در روز هواپیمایی 50 سالگی استقلال موریس و مکان استراتژیک موریس بین آسیا و جنوب آفریقا را یادآوری کرد.

PORT LOUIS، انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) از دولت موریس دعوت کرد تا همچنان در زمینه حمل و نقل هوایی به عنوان یک عامل استراتژیک توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تمرکز کند.