هواپیمایی "توماس کوک" پروازهای عید پاک را از بریستول اضافه می کند

فرداد پرواز

25 تیر 97


هواپیمایی Thomas Cook در حال افزودن پروازهای Easter 2019 از فرودگاه بریستول است، به این معنی که هزاران نفر می توانند برای نور آفتابی به اروپا سفر کنند.با 10 پرواز اضافی در هفته از 3 آوریل سال آینده تا پایان ماه، هواپیمایی توماس کوک بیش از 12،000 کرسی به مقصد از جمله ترکیه، تونس، مصر، گران کاناریا، لانزروته و میورکا اضافه کرده است.بلیط های آماده ی فروش.هنری سونلی، مدیر تجاری شرکت هواپیمایی "توماس کوک" گفت: "این یک برنامه بزرگتر از برنامه های عید پاک از بریستول است که هر ساله از آن استفاده می کنیم.

"این فوق العاده است که بتوانیم مشتریانمان را که با هواپیما از فرودگاه بریستول پرواز می کنند، به ارمغان بیاوریم و حتی بیشتر از این انتخاب کنیم و ما منتظریم تا مقصد های بیشتری از بریستول را در آینده نزدیک اضافه کنیم."

هواپیمای Thomas Cook در حال حاضر به 25 مقصد خورشید و ساحل از بریستول پرواز می کند و تعداد کرسی های آن در اکسپدیشن ها را 40 درصد در مقایسه با 2018 افزایش داده است.نیژل اسکات، مدیر توسعه کسب و کار، فرودگاه بریستول، افزود: "این اخبار هیجان انگیز است.ظرفیت افزایش یافته برای سال آینده بر رشد قوی ما با توماس کوک از فرودگاه بریستول در سال 2018 تأثیر می گذارد."برای مسافران هنگام استفاده از فرودگاه محلی خود برای سفر به مکانهای گوناگون تعطیلات هیجان انگیز، گزینه ای برای مسافران فراهم می شود."ما منتظر است تا کار با توماس کوک در فرصت های مسیر آینده انجام شود."