هنر خیابانی Christchurch برای زیبای شهر

فرداد پرواز

1 بهمن 1396


هنر خیابانی در اطراف شهر Christchurch تبدیل به یک منظره زیبای است و در حال حاضر مردم محلی و گردشگران می توانند یک تور برای دیدن کار داشته باشند.این ساختمان نه تنها ساخت جدیدی است که شهر را به یک مرکز مدرن تبدیل می کند بلکه هنرمندان با استفاده از هر فضای خالی، می توانند بازسازی کنند.انواع مختلف نقاشی های دیواری با مردم محلی و گردشگران است. سازمان تور هنر خیابانی در شهر را توسعه می دهد.دکتر روبن وودز Dr Reuben Woods ، که این تورها را هدایت می کند، می گوید که کارهایی که در اطراف شهر انجام می شود، به فرهنگ جهانی هنر خیابانی تبدیل شده است که می تواند راه های رسمی و غیر رسمی به ساخت شهر کمک کند.هنرمندان از فضاهای خالی برای زیباسازی شهر استفاده کردند.


http://home.nzcity.co.nz