هند برنامه افزایش بودجه برای گردشگری

فرداد پرواز

17 دی 1396


به گفته منابع دولتی، هند به امید رشد اقتصادی و ایجاد شغل های بیشتر، هند در نظر دارد که درآمدهای گردشگری را در بودجه اتحادیه ماه آینده کاهش دهد و انگیزه بیشتری برای بخش 210 میلیارد دلاری ایجاد کند.

این حرکت می تواند رونق گردشگری داخلی در دومین کشور پرجمعیت جهان را به وجود آورد که در آن تورم کم و افزایش درآمد، تغییر سبک زندگی و الگوهای مصرف 250 میلیون سرخپوست طبقه متوسط را تغییر می دهد. در سال گذشته تعداد زیادی از مقصد های ارائه شده در مسیرهای خطوط هوایی نیز افزایش یافته است. بخش گردشگری هند در شش ماه پایانی ماه سپتامبر بیش از 10 درصد افزایش یافته است، در مقایسه با سال گذشته 8 درصد. براساس گزارش صنعت گردشگری، 40 میلیون نفر در هند کار می کند و طی یک دهه می تواند 10 میلیون شغل را اضافه کند.

یک مقام ارشد وزارت مالی به خبرگزاری رویترز گفت: "ما اقداماتی را در بودجه برای ترویج سرمایه گذاری در بخش گردشگری اعلام خواهیم کرد. وی همچنین اضافه کرد که وزیر دارایی، آرن وزیر، تمایل به کاهش مالیات 28٪ برای تعرفه های هتل و ارائه انگیزه برای جذب سرمایه گذاری خصوصی دارد.


http://www.thedailystar.net