هندورابی مقصد جدید گردشگری

فرداد پرواز

03 تیر 1396


تهران-ایرنا-معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توسعه گردشگری دریایی یکی از برنامه های اصلی سازمان است که در گام اول با اقدامات لازم در هندورابی و رعایت ملاحظات محیط زیستی، اکنون این منطقه یک جزیره گردشگری شده است.

پروین فرشچی، در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: هندورابی جزیره ای است که می تواند صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، بنادر صیادی، اسکله و فرودگاه داشته باشد اما تلاش کردیم با پتانسیلی که این جزیره دارد، به یک جزیره گردشگری تبدیل شود.

وی اظهار کرد: بر این اساس طرح جامع گردشگری جزیره هندورابی تهیه شد و در آن پتانسیل ها و این که چه تسهیلاتی می تواند به گردشگر ارائه دهد، با تمام ملاحظات زیست محیطی، لحاظ شده است.

فرشچی گفت: طرح جامع گردشگری جزیره هندورابی با نظارت کامل سازمان حفاظت محیط زیست و توسط منطقه آزاد تهیه شد و اکنون هندورابی دیگر یک جزیره گردشگری است و صنعت دیگری در آن فعالیت نخواهد کرد.

وی درباره نظارت بر توسعه صنعت گردشگری در جزیره هندورابی توسط سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به دلیل اینکه در قوانین فعلی وظایف برخی از سازمان ها به منطقه آزاد تفویض شده است، شاید سازمان محیط زیست، به طور مستقیم و به صورت فیزیکی حضور نداشته باشد اما با توجه به تعامل خوبی که با منطقه آزاد داریم، تمامی ملاحظات زیست محیطی با نظارت سازمان محیط زیست در طرح جامع دیده و قطعا در روند اجرا لحاظ خواهد شد.

فرشچی درباره جزایر دیگر گفت: اجرای این برنامه برای جزایر دیگر نیز جزو برنامه های سازمان محیط زیست است که بر این اساس باید شناسنامه زیستی داشته باشند و پتانسیل های محیط زیستی، ارزشگذاری زیست محیطی و اقتصادی، آنها مطرح شود که در این روند بسیاری از جزایر به مکان های گردشگری دریای تبدیل خواهند شد.

وی با بیان اینکه برای جزیره هندورابی شناسنامه زیستی تهیه شده است، گفت: در فازهای بعدی اولویت با جزایر لاوان، هنگام و ابوموسی است، البته به علت عدم تخصیص بودجه، این کار به کندی پیش می رود که امیدواریم این روند در سال 96 با تخصیص بودجه کافی سرعت گیرد زیرا یکی از اولویت های ما است.


http://tnews.ir