هلسینکی منجر به رونق سفر Nordic می شود

فرداد پرواز

05 اسفند 1396


در سال گذشته، تعداد اقامت شبانه در هلسینکی برای اولین بار برابر با چهار میلیون برابر شد، که نشان دهنده رشد 13 درصدی سال گذشته است.تعداد اقامت شبانه در منطقه هلسینکی به طور کلی 5.3 میلیون نفر بود.به عنوان پایتخت کشور، هلسینکی نیروی محرکه گردشگری در فنلاند است، به خصوص در میزان بالای اقامت شبانه در مقایسه با سایر فنلاند با بازدید کنندگان خارجی.تعداد اقامت در شبانه در هلسینکی توسط بازدیدکنندگان خارجی افزایش 15 درصدی داشته است، در حالی که تعداد اقامت یک شبانه توسط بازدیدکنندگان داخلی به میزان 10 درصد افزایش یافته است.گردشگری در هلسینکی در حال حاضر واقعا خوب عمل می کند.


http://www.breakingtravelnews.com