هشدار چین به مخالفت سفر ایلات متحده به تایوان

فرداد پرواز

دولت چین به ایالات متحده هشدار می دهد که "به شدت مخالف با بیل سفر تایوان به ایالات متحده است که به اتفاق آرا سنا ایالات متحده در روز چهارشنبه تصویب شد.


13 اسفند 1396


دولت چین به ایالات متحده هشدار می دهد که "به شدت مخالف با بیل سفر تایوان به ایالات متحده است که به اتفاق آرا سنا ایالات متحده در روز چهارشنبه تصویب شد.

این لایحه که قبلا توسط مجلس نمایندگان در ماه ژانویه به تصویب رسیده است، اظهار داشت که سیاست ایالات متحده باید اجازه دهد مقامات ایالات متحده در تمام سطوح برای سفر به تایوان سفر کنند اجازه مقامات سطح بالا تایوانی را در شرایط محرمانه وارد ایالات متحده و برای دیدار با مقامات ایالات متحده از جمله مقامات وزارت امور خارجه و دفاع؛ و اداره نمایندگی اقتصادی و فرهنگی تایپه و هر گونه ابزار دیگری که توسط تایوان ایجاد شده است را برای انجام کسب و کار در ایالات متحده تشویق کنید.


https://www.travelpulse.com