هزینه های گردشگری در ژاپن برای ثبت رکورد بالا است

فرداد پرواز

27 دی 1396


هزینه های گردشگری در ژاپن در سال 2017 به 4.4 تریلیون دلار (40 میلیارد دلار) رسیده است.

با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط آژانس گردشگری ژاپن، هزینۀ سالانه 17.8 درصد افزایش یافته است، با هر 3 ماه از سال 2017 رکورد جدیدی ایجاد می کند.گردشگری وارداتی در سالهای اخیر یکی از قویترین منابع رشد اقتصادی ژاپن بوده است. این آمار نشان می دهد که تورم گردشگری هنوز هم تا حدی کم است.


https://www.ft.com