هزینه های پنهان گردشگری خودی

فرداد پرواز

12 دی 1396


فناوری راه ما را تغییر داده است. گوشی های هوشمند، نظرات مسافران و عکس ها، موتورهای جستجو و الگوریتم ها می تواند همه ما را الهام بخش و توانمند کند تا در عرض چند دقیقه سفرهای پیچیده ای را در سراسر جهان برنامه ریزی کند.

به طور مداوم نقطه شروع اطلاعات (عکس ها، فیلم ها، نظرات، وبلاگ ها) برای انتخاب مقصد سفر، به ویژه در میان هزاره ها است.سفر با الهام از رسانه های اجتماعی محبوبیت به دست آورده است، زیرا زمان صرفه جویی در وقت و ریسک خرید مسافران هنگام جستجوی اطلاعات سفر و برنامه ریزی سفر خود را کاهش می دهد.

نفوذ جهانی گوشی های هوشمند، گردشگران همیشه "متوقف شده" را ایجاد کرده است که از دستگاه های خود برای اشتراک تجارب گردشگری در محل و در زمان واقعی استفاده می کنند. شناسایی، جستجو و به اشتراک گذاری تجارب و اطلاعات گردشگری به عنوان دو راه اصلی مهم که رسانه های اجتماعی گردشگری را تغییر داده اند شناسایی شده است.برای بسیاری از مردم، تلفن های همراه هنگامی که در جاده هستند، مغز خارجی خود را تبدیل شده اند. با این حال، در بعضی موارد، استفاده مداوم از تلفن همراه در تعطیلات باعث شده است تا گردشگران دستگاه های خود را با استفاده از ویژگی های انسانی و شناختن آنها به عنوان مسافران شخصی سفر کنند.


http://www.abc.net.au