هزاران پرواز با عقب ماندگی یورو کانورتال مواجه هستند

فرداد پرواز

15 فروردین ماه


نیمی از تمام پروازهای در فضای هوایی اروپا ممکن است پس از یک تخلیه فنی در مرکز Eurocontrol در بروکسل به تأخیر افتاده باشد. یورو کنترل وضعیت هوایی را در تمام کشورهای عضو 41 هماهنگ می کند و انتظار می رود که امروز 29،500 پرواز را انجام دهد. با این حال، تقریبا نیمی از آنها ممکن است تاخیر در نتیجه قطع سیستم را داشته باشند. یک بیانیه توضیح داد: "مسئله با سیستم ETFMS مشخص شده است و اقداماتی برای بازگشت به عملیات عادی انجام شده است." با این حال، برنامه پرواز تا قبل از ساعت 10:26 UTC از بین رفته است و اپراتورهای هواپیمائی درخواست شده است که این برنامه های پرواز را برای تمام هواپیماهای موجود که هنوز نرسیده اند، رونویسی کنند. "

سیستم ETFMS با تقاضا از خطوط هوایی با ظرفیت در آسمان در بالاتر از اروپا مطابقت دارد.هنگامی که خطوط هواپیمایی پرواز را برنامه ریزی می کند، ETFMS یک مسیر را با توجه به اطلاعات موجود در فضای هوایی موجود محاسبه می کند و بر اساس آن اسلات ها را اختصاص می دهد. ارائه دهنده های مربوطه ملی ترافیک هوایی اطلاع رسانی می شوند که پیچیدگی ارتباطات را کاهش می دهند.Eurocontrol گفت که طرح اضطراری ATFM برای چند ساعت آینده حفظ خواهد شد تا زمانی که اطمینان حاصل شود که اطلاعات کافی در سیستم وجود دارد تا بتواند به درستی عمل کند.اواخر این شب انتظار می رفت عملیات عادی انجام پذیرد . یک سیستم مدیریت پیشرفته تاکتیکی در Eurocontrol شکست خورده است که همچنین بر روی سیستم برنامه ریزی مرتبط تاثیر گذاشته است.روش های احتمالی در حال اجرا هستند که باعث کاهش تقریبا ده درصد ظرفیت شبکه اروپایی خواهد شد.در حال انجام کار برای حل مسئله است. ETFMS مرکز مدیریت جریان ترافیک است که جریان پرواز در سراسر اروپا را تنظیم می کند. کنترل ترافیک هوایی به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نگرفته است و پیامدهای ایمنی ناشی از این حادثه وجود ندارد.